Част от нашите клиенти:

"Арсенал" АД "Софарма" АДХотел - клиника "Д-р Гечеви"
СОУ "Екзарх Антим I" - гр. Казанлък"Фармаплант" АДОУ "Христо Ботев" - с. Ръжена
"Добрев Байк""Долината на розите" АД"Завод за пружини" АД
"Елмонт" ООД"Бест Флуид пауър" ЕООД"М и Т" ЕООД
Магазини "ВИМАКС"Д-р Ася ОмайниковаЕТ "СПЕИСС"
"Крес - Д" ООДД-р Лалчо СтаневТуристически комплекс "Казанлък" АД
КТППД-р Гергана БориславоваТуристическа агенция "Роза травел"
Община КазанлъкХотел "Роза" "Бояджиев и син" ЕООД
"Хемус Маш" ООДХотел "Казанлък"Туристическа агенция "Долината на розите"
"Копитех" ООД"Минералкомерс" АД "Мегакомерс" ООД