С О Ф Т У Е Р

Антивирусен софтуер
Kaspersky Antivirus изтегли / купи ESET изтегли / купи
Продукти на Microsoft

Windows OS

MS Office

Приложен софтуер
Adobe продукти     Auto CADCorel Draw
Бизнес софтуер
WorkFlow е сърцевината на всяка система за управление, независимо в какъв сектор работи фирмата. Целта на WorkFlow е да автоматизира бизнес процесите на фирми, които са непроизводствени по-характер или имат производство с линейна калкулация на изделията.Building Manager е нова генерация програма за управление на строителството. Създаване на количествени сметки по конструктивните елементи и технологията за изпълнението им. Предоставят се данни за 28 000 вида операции по УСН и 45 000 вида по ТНС. Остойностяване на количествените сметки.