начало хардуер уеб студио  за нас контакти
"ВАЛ ГЕН" ООД, права и отговорности:

1. Уеб студио:

1.1 Всички материали публикувани на страниците на нашите клиенти са предоставени от тях, за което "ВАЛ ГЕН" ООД не носи отговорност за верноста им или други нередности.

1.2 "ВАЛ ГЕН" ООД не носи отговорност за нарушаване или накърняване на авторски права или други сродни права на трети лица, произтичащи от публикуваните материали в уеб страниците на клиентите.

1.3 "ВАЛ ГЕН" ООД не носи отговорност за грешна, невярна или подвеждаща информация публикувана на интернет страниците на клиентите. "ВАЛ ГЕН" ООД е страна по изграждане и публикуване на интернет съдържание предоставено от клиентите и носи отговорност само и единственно пред тях по отношение коректното изпълнение на договорните отношения за изграждане и публикуване на интернет страницата.

1.4 "ВАЛ ГЕН" ООД неможе и няма право да предава на трети лица информация (извън публикуваната на интернет страницата на клиента) за съдържанието на интернет страниците на клиентите си, с изклучение на случаите когато това е удостоверено писменно от клиента с подпис на управителя (те) и подпечатано с печата на клиента.

1.5 "ВАЛ ГЕН" ООД си запазва правото да отказва изграждане и публикуване на интернет страници на клиенти съдържащи информация подстрекаваща към расисизъм, тероризъм, материали съдържащи детска порнографиа, призиви към неподчинение на законоустановената власт в България или други страни.

1.6 Всякакви материали (текст, изображения, графики) публикувани на страниците на клиентите ни са тяхна собственност и "ВАЛ ГЕН" ООД не носи отговорност за верноста им или евентуалното нарушаване на авторски права и сродните им права при използването на последните от трети лица.


2. Хардуер

2.1 ВАЛ ГЕН ООД си запазва правото да променя без предизвестие цените публикувани на уеб сайта в раздел "Хардуер".

2.2 Цените публикувани в сайта в раздел "Хардуер" са крайни и са с включен Данък Добавена Стойност.

2.3 Всички търговски марки на компоненти или консумативи в раздел "хардуер" са притежание на техните собственици.


Подпис: Валентин Генчев
Управител на "ВАЛ ГЕН" ООД

© 2002 - "ВАЛ ГЕН" ООД. Всички права запазени.